CATA

Centrul de Asistenţă în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficienţe de Vedere

Utilizarea tastaturii

Email Imprimare PDF

 

1. Introducere


Tastatura este un dispozitiv hardware a al calculatorului prin intermediul căreia sunt introduse informaţii, de aceea ea a fost inclusă în categoria echipamentelor de intrare. 
Notă: Doar din raţiuni didactice, în continuare vom prezenta tastatura cu diferitele ei blocuri, însă nu este necesară reţinerea denumirii fiecărui bloc în parte, ci mai de grabă poziţionarea diferitelor taste.

 

2. Blocurile tastaturii


Tastatura prezinta următoarele tipuri de blocuri sau zone:
-- zona tastei Escape
-- blocul tastelor Function (funcţie)
-- Numpad (blocul numeric)
-- Extension Keys (blocul tastelor de navigare sau de direcţionare)
-- blocul de dactilografiere.


2.1. Zona tastei Escape

Această tastă este situată în colţul stânga sus al tastaturii (pe primul rând), este o tastă izolată de restul tastelor. Funcţia ei principală este aceea, după cum o arată şi numele ei, de a „evada” ieşi, părăsii, anula o comandă. Mai tot timpul ea este asociată comenzii „Close” (inchide) sau „Cancel” (amână/renunţă), aceasta însemnând că la apăsarea ei comenzi de genul celor amintite sunt automat activate. La apăsarea ei cititorul de ecran JAWS for Windows anunţă numele acestei taste „Escape” („Ischeip”)


2.2. Blocul tastelor Function (funcţie)

Aceste taste sunt situate în partea cea mai de sus a tastaturii (în continuarea tastei Escape – continuând spre dreapta pe primul rând al tastaturii) şi este un rând izolat. Este un bloc de 12 taste numerotate de la 1 la 12 (F1, F2, F3, ..., F12), grupate 4 câte 4, adică după un grup de 4 taste funcţie urmează un spaţiu liber, după care urmează următorul grup de 4 taste funcţie. Funcţiile acestor taste se obţin în cele mai multe cazuri prin combinarea cu alte taste, însă ele pot avea şi comenzi asociate numai lor înşile (de exemplu, la apăsarea tastei funcţie F1, în majoritatea aplicaţiilor, se deschide un dialog ce conţine informaţii ajutătoare despre cum se poate folosii respectivul program). La apăsarea lor cititorul de ecran JAWS for Windows anunţă „F1”, „F2”, „F3”, „F...”, „F12”; adică litera „F” şi apoi numărul de ordine al respectivei taste funcţie apăsate.

Obs.: Litera „F” vine de la denumirea în sine a acestor taste şi anume „Function Keys”.

2.3. Numpad (blocul numeric)

Rolul principal al acestui bloc este acela de a introduce numere sau operaţii matematice simple, după cum şi denumirea ne-o arată „Numbers pad” (Tabelă de numere). Acest bloc este situat în colţul dreapta jos al tastaturii, pe mai multe rânduri.

Iată tastele care îl compun pornind din colţul dreapta jos al acestui bloc numeric:

-- Tasta Enter (tastă lungă dispusă în poziţie verticală)

-- Deasupra tastei „Enter” (urcând pe rândul următor) fiind situată tasta semn matematic „Plus” (tastă lungă dispusă în poziţie verticală)

-- Deasupra tastei semn matematic „Plus” (urcând pe rândul următor) se află tasta semn matematic „Minus” (tastă mică normală)

-- Continuînd la stânga tastei „Enter” (în colţul dreeapta jos al blocului numeric, pe primul rând de jos) se află tasta semn „Punct”

-- La stânga tastei semn „Punct”, continuând pe acelaşi prim rând de jos, se află tasta cifră 0 (o tastă mai lungă dispusă în poziţie orizontală)

-- Urcând pe rândul următor, deasupra tastei cifră 0, de la stânga spre dreapta se află tastele cifre „1”, „2”, „3” şi tasta „Enter”

-- Urcând pe rândul următor, deasupra tastelor cifre „1, 2, 3”, se află, de la stânga spre dreapta, tastele cifre „4”, „5”, „6” şi tasta semn matematic „Plus” (Obs.: Tasta cifră „5” are în mijlocul ei un punct în relief, tocmai pentru o mai uşoară identificare.)

-- Urcând pe rândul următor, deasupra tastelor cifre „4, 5, 6” se află, tot de la stânga spre dreapta, tastele cifre „7”, „8”, „9” şi din nou tasta semn matematic „Plus”

-- Revenind, după cum am mai spus, în colţul dreapta sus al tastelor blocului numeric (pe primul rând de sus al acestui bloc) se află tasta semn matematic „Minus (deasupra tastei semn matematic „Plus”), iar la stânga acestei taste semn matematic „Minus”, pe acelaşi rând, se află tasta semn matematic „Ori sau Înmulţit” (deasupra tastei cifră „9”)

-- La stânga tastei semn matematic „Ori sau Înmulţit”, continuînd pe acelaşi rând, se află tasta semn matematic „Împărţit” (deasupra tastei cifră „8”)

-- Şi, în fine, în colţul stânga sus al tastelor blocului numeric (pe primul rând de sus al acestui bloc) se află tasta de activare sau dezactivare a blocului numeric (deasupra tastei cifră „7”).

Notă: Blocul numeric poate funcţiona în două stări: activat şi sau dezactivat, respectiv „On” sau „Off”. Atunci când blocul numeric este pe poziţia „On” toate tastele care-l compun au funcţie de taste cifre şi semne matematice, iar când blocul numeric este în poziţia dezactivat sau „Off” tastele îndeplinesc alte funcţii (vezi mai jos). La apăsarea tastei de activare sau dezactivare a blocului numeric cititorul de ecran anunţă următorul mesaj: „Num lock On” (bloc numeric activat) sau „Num lock Off” (bloc numeric dezactivat), iar la apăsarea oricăreia din celelalte taste (atunci când blocul numeric este în poziţia activat) cititorul de ecran JAWS for Windows anunţă fie cifra corespunzătoare tastei apăsate, fie semnul matematic corespunzător tastei apăsate (de exemplu: la apăsarea tastei cifre „0” JFW anunţă cifra „0”, iar la apăsarea tastei semn matematic „Plus” JFW anunţă „Plus”).


2.3.1. Blocul numeric în poziţia dezactivat

Obs.: În tot timpul utilizării cititorului de ecran JAWS for Windows blocul numeric trebuie să fie în poziţia dezactivat sau „Off” (la apăsarea tastei de activare/dezactivare a blocului numeric – pentru a ne asigura de faptul că blocul numeric este în poziţia dezactivat sau „Off” -- mesajul din partea cititorului de ecran JAWS for Windows trebuie să fie: „Numpad Off”).

Tastele blocului numeric în poziţia dezactivat îndeplinesc următoarele funcţii:
-- Tasta „Enter” nu-şi schimbă funcţia
-- Tasta semn „Punct” se transformă în tastă „Delete”
-- Tasta cifră „0” devine tastă „Insert”
-- Tasta cifră „1” devine tastă „End”
-- Tasta cifră „2” devine „Down Arrow” (săgeată în jos)
-- Tasta cifră „3” devine tastă „Page Down” (pagină în jos)
-- Tasta cifră „4” devine „Left Arrow” (săgeată stânga)
-- Tasta cifră „5” devine tastă centrală (Obs.: Această tastă are în mijlocul ei un punct în relief tocmai pentru a putea fi mai uşor identificată.)
-- Tasta cifră „6” devine tastă „Right Arrow” (săgeată dreapta)
-- Tasta cifră „7” devine tastă „Home”
-- Tasta cifră „8” devine tastă „Up Arrow” (săgeată în sus)
-- Tasta cifră „9” devine tasta „Page Up” (pagină în sus)
-- Tasta semn matematic „Împărţit” („Slash”) devine butonul stânga al Nouse-ului
-- Tasta semn matematic „Ori sau Înmulţit” („Star”) devine butonul dreapta al Mouse-ului
-- Tasta semn matematic „Plus” devine „PC Cursor”
-- Tasta semn matematic „Minus” („Dash”) devine
„JAWS Cursor”
-- Tasta de activare sau dezactivare a blocului numeric nu-şi schimbă funcţia.


2.3.2. Câteva cuvinte despre funcţiile tastelor blocului numeric în poziţia dezactivat („Off”)

-- Tasta End, mută cursorul la sfârşitul unei zone (de exemplu, la sfârşitul unui rând de editare)

-- Tasta Home, mută cursorul la începutul unei zone (de exemplu, la începutul unui rând de editare)

-- Tasta Page Down, defilează, deodată, spre sfârşitul unei zone mai multe rânduri sau câte un ecran în sus (de exemplu, mai multe rânduri deodată într-un câmp de editare)

-- Tasta Page Up, defilează, deodată, spre începutul unei zone mai multe rânduri sau câte un ecran în jos (de exemplu, mai multe rânduri deodată într-un câmp de editare)

-- Tastele Săgeţi, mută cursorul în direcţia corespunzătoare (de exemplu, tasta Săgeată Stânga mută cursorul spre stânga, ori tasta Săgeată în Sus mută cursorul în direcţia sus)

Notă: Despre rolul celorlalte taste ale blocului numeric vom discuta pe parcursul acestui curs, odată cu introducerea lor în utilizare.


2.4. Tastele blocului de navigare
(sau blocul tastelor extensie)

Aceste taste sunt împărţite în două grupe:
-- o primă grupă sunt tastele săgeţi
-- iar o a doua grupă sunt tastele de defilare.
Aceste taste, ale blocului de navigare, sunt situate la stânga tastelor blocului numeric, despărţite de acesta din urmă de o zonă liberă.

1. Tastele săgeţi: Imediat lângă tasta cifră „0” sau tasta „Insert” se află grupul tastelor Săgeţi, dispuse sub forma
literei „T” din negru, răsturnată cu piciorul literei „T” în sus.

-- Imediat lângă tasta cifră „0” sau „Insert” (a blocului numeric), la stânga acestei taste, se află tasta Săgeată Dreapta

-- Lângă tasta Săgeată Dreapta (continuând spre stânga pe acelaşi rând) se află tasta Săgeată în Jos

-- Lângă tasta Săgeată în Jos (continuând spre stânga pe acelaşi rând) se află tasta Săgeată Stânga

-- Iar deasupra tastei Săgeată în Jos se află tasta Săgeată în Sus (urcând pe rândul următor)


Funcţiile acestor taste săgeţi este arătat de însăşi denumirea lor, adică deplasează cursorul fie spre stânga, fie spre dreapta sau fie în sus, fie în jos.

2. Tastele de defilare: Grupul acestor taste este despărţit de grupul tastelor săgeţi de o zonă liberă şi sunt în număr de 6 aşezate pe două rânduri (3 câte 3):

-- Lângă tasta cifră „7” sau „Home” (a blocului numeric), la stânga acestei taste, se află tasta Page Down

-- Deasupra tastei Page Down, se află tasta Page Up (adică este situată pe rândul următor, la stânga tastei de activare sau dezactivare a blocului numeric)

-- La stânga tastei Page Down (pe acelaşi rând cu tasta Page Down), se află tasta End

-- Deasupra tastei End (urcând pe rândul următor), se află tasta Home

-- La stânga tastei End (pe acelaşi rând cu tasta End), se află tasta Delete (Obs.: Funcţia principală a acestei taste fiind aceea de aşterge ceva. Este foarte important să nu o apăsăm în mod accidental.)

-- Deasupra tastei Delete (urcând pe rândul următor), se află tasta Insert


2.5. Tastele blocului de dactilografiere

Acest bloc ocupă cea mai mare parte a tastaturii, el fiind compus din tastele corespunzătoare literelor alfabetului şi tastele cifrelor, precum şi a semnelor de punctuaţie. În principal aceste taste sunt poziţionate după principiul claviaturii/tastaturii unei maşini de scris în negru. Însă acest bloc mai conţine şi o serie de taste care vor fi prezentate în continuare. Tastele acestui bloc de dactilografiere sunt poziţionate compact în stânga tastelor blocului tastelor de navigare (de desuptul rândului tastelor funcţie).

Iată tastele blocului de dactilografiere prezentate din colţul stânga jos în direcţia spre dreapta:

1. Primul rând de jos de la stânga spre dreapta:
-- Tasta Left Control (control stânga)
-- Tasta Left Window Logo (fereastră stânga)
-- Tasta ALT stânga
-- Tasta Space Bar (bara de spaţiu)
-- Tasta ALT dreapta
-- Tasta Right Window Logo (fereastră dreapta)
-- Tasta Application (aplicaţie sau Meniul Context)
-- Tasta Right Control (control dreapta).

2. Rândul al doilea (urcând pe rândul următor – deasupra primului rând arătat) prezentat tot de la stânga spre dreapta:
-- Tasta Left Shift (Shift-ul stânga)

-- Urmează acum primul rând de litere şi semne de punctuaţie (în ordine de la stânga spre dreapta fiind următoarele):
litera „z”, litera „x”, litera „c”, litera „v”, litera „b”, litera „n”, litera „m”, semnul de punctuaţie „,” (virgulă), semnul de punctuaţie „.” (punct) şi semnul matematic „/” (linie de fracţie)
-- Tasta Right Shift (Shift-ul dreapta).

Notă: Tasta Shift permite în combinaţie cu tastele litere scrierea cu litere mari (de exemplu, combinaţia de taste Shift plus tasta „z” va determina scrierea literei „z” mare
– „Z”). În combinaţie cu semnele de punctuaţie „,” (virgulă) determină apariţia semnului matematic mai mic (“<”), iar cu semnul de punctuaţie „.” (punct) determină apariţia semnului matematic mai mare (“>”); combinaţia de taste Shift plus semnul matematic “/” (linie de fracţie) determină apariţia semnului de punctuaţie “?” (semn de întrebare).

3. Al treilea rând (numit şi rând de bază) cuprinde (prezentat tot de la stânga spre dreapta):
-- Tasta Caps Lock; are două poziţii: activat „On” sau dezactivat „Off” (Obs.: La activarea ei permite scrierea numai cu litere mari, iar la dezactivarea ei se revine la scrierea normală cu litere mici.)

-- Urmează apoi un rând de litere şi semne de punctuaţie:
litera „a”, litera „s”, litera „d”, litera „f”, litera „g”, litera „h”, litera „j”, litera „k”, litera „l”, semnul de punctuaţie „;” (punct şi virgulă) – iar cu Shift devine semnul de punctuaţie „:” (două puncte) --, semnul de punctuaţie „’” (apostrof) – iar cu Shift devine semnul de punctuaţie „”” (ghilimele) –


-- Şi ultima tastă tasta Enter (cea mai mare tastă a tastaturii dispusă în formă de unghi drept orientat cu vârful unghiului spre dreapta jos).

Notă: Tastele literă „f” şi „j” au câte un punct în relief tocmai pentru a permite o localizarea lor mai uşoară, dar şi pentru faptul că aceste taste sunt tastele de orientare în cadrul dactilografierii cu metoda digitaţiei (sau metoda oarbă), adică dactilografierea folosindu-se toate cele 10 degete ale mâinilor.

4. Următorul rând, rândul de deasupra rândului de bază, cuprinde următoarele taste (prezentat tot de la stânga spre dreapta):
-- Tasta Tab
-- Urmează tastele următoarelor litere: litera „q”, litera „w”, litera „e”, litera „r”, litera „t”, litera „y”, litera „u”, litera „i”, litera „o”, litera „p”, semnul matematic „[„ (paranteză pătrată deschisă sau paranteză mare deschisă) – iar cu Shift devine semnul matematic „{“ (acoladă deschisă) --, semnul matematic „]” (paranteză pătrată închisă sau paranteză mare închisă) – iar cu Shift devine „}” (acoladă închisă) –
-- Şi din nou tasta Enter.

5. Ultimul rând al blocului de dactilografiere (primul rând de sus al acestui bloc) conţine următoarele taste:
-- Tasta semn “`” (accent grav), iar cu Shift devine semnul „~” (tilda)
-- Tasta cifră „1”, iar cu Shift devine semnul de punctuaţie „!” (semn de exclamare)
-- Tasta cifră „2”, iar cu Shift devine semnul „@”
(A rond sau coadă de maimuţă)
-- Tasta cifră „3”, iar cu Shift devine semnul „#” (diez)

-- Tasta cifră „4”, iar cu Shift devine semnul „$”
(semnul dolar)
-- Tasta cifră „5”, iar cu Shift devine semnul „%”
(semnul de procent)
-- Tasta cifră „6”, iar cu Shift devine semnul “^”
(accent circumflex)
-- Tasta cifră „7”, iar cu Shift devine semnul “&”
(semnul )
-- Tasta cifră „8”, iar cu Shift devine semnul “*” (steluţă)
-- Tasta cifră „9”, iar cu tasta Shift devine semnul matematic „(„ (paranteză rotundă deschisă sau paranteză mică deschisă)
-- Tasta cifră „0”, iar cu Shift devine semnul matematic „)” (paranteză rotundă închisă sau paranteză mică închisă)
-- Tasta semn de punctuaţie „-„ (cratimă sau liniuţă de despărţire), iar cu Shift devine semnul „_” (subliniat sau liniuţă jos)
Tasta semn matematic „=” (egal), iar cu Shift devine semnul matematic „+” (plus)
-- Tasta semn matematic „\” (totul supra), iar cu Shift devine semnul „|” (bară verticală)
-- Tasta Back Space (rolul ei fiind în principal acela de a şterge, de exemplu într-o arie de editare şterge caracterul precedent).

Notă: 1. Funcţiile/rolul tastelor „Tab”, „Control”, „ALT”, „Window Logo” vor fi prezentate pe măsura introducerii lor în utilizare, pe parcursul parcurgerii acestui curs.

Notă: 2. Această prezentare presupune că tastatura ce se va utiliza este tastatura limbii engleze.
 

3. Metoda digitaţiei (metoda oarbă)


Această metodă presupune utilizarea tuturor degetelor de la ambele mâini în activitatea de dactilografiere. Poziţionarea degetelor se realizează după cum urmează:

1. Degetele sunt poziţionate pe rândul de bază (rândul ce conţine literele: „a”, „s”, „d”, „f”, „g”, „h”, „j”, „k”, „l”, şi semnele de punctuaţie „;/:” (punct şi virgulă sau două puncte) şi „’/”” (apostrof şi ghilimele).

2. Degetele arătător (index) de la ambele mâini sunt poziţionate pe tastele literelor „f” (degetul mâinii stângi) şi respectiv litera „j” (degetul mâinii drepte). Astfel:

A. -- degetelor mâinii stângi revenindu-i tastele literelor: degetului arătător (index) tasta literă „f”, degetului mijlociu tasta literă „d”, degetului inelar tasta literă „s” şi degetului mic tasta literă „a”;

B. -- iar degetelor mâinii drepte revenindu-i tastele literelor: degetului arătător (index) tasta literă „j”, degetului mijlociu tasta literă „k”, degetului inelar tasta literă „l” şi degetului mic tasta semn de punctuaţie „;/:” (punct şi virgulă sau două puncte).

3. Celelalte două litere centrale ale rândului de bază, adică literele „g” şi respectiv „h”, revenind tot degetelor arătătoare; adică degetului arătător (index) al mâinii stângi revenindu-i tasta literă „g”, iar degetului arătător (index) mâinii drepte revenindu-i tasta literă „j”.


4. Scrierea efectivă cu această metodă (metoda digitaţiei) presupunând în permanenţă faptul că utilizatorul revine la acest rând de bază, deci tot timpul scrierii utilizatorul va trebuii să ţină degetele pe rândul de bază după modalitatea arătată mai sus. De aceea tastele corespunzătoare
literelor „f” şi „j” au pe ele câte un punct în relief, tocmai pentru a putea fi uşor detectabile şi astfel utilizatorul să-şi poată repoziţiona degetele pe rândul de bază.

5. Scrierea folosindu-se această metodă presupune vizualizarea diagonalelor dintre litere, aceasta semnificând faptul că unui deget îi va corespunde toate tastele ce sunt pe diagonala literei de pe rândul de bază pe care stă iniţial degetul respectiv. De exemplu:

A. -- Degetului arătător (index) al mâinii stângi pe rândul de bază stă pe tasta literă „f”, dar are sub ordine şi tasta
literei „g”. Prin urmare diagonalele acestor taste vizează în sus tastele literelor „r” şi „t”, încă un rând în sus tastele
cifrelor „4” şi „5”, iar în jos tastele literelor „v” şi „b”.

B. -- Degetului arătător (index) al mâinii drepte pe rândul de bază stă pe tasta literă „j”, dar are sub ordine şi tasta
literei „h”. Prin urmare diagonalele acestor taste vizează în sus tastele literelor „y” şi „u”, încă un rând în sus tastele
cifrelor „6” şi „7”, iar în jos tastele literelor „n” şi „m”.

Iată în continuare corespondenţa şi pentru celelalte degete:
A. Degetele mâinii stângi:
-- Degetului mijlociu al mâinii stângi pe rândul de bază stă pe tasta literă „d”. Prin urmare diagonalele acestei taste vizează în sus tasta literei „e”, încă un rând în sus tasta cifrei „3”, iar în jos tasta literei „c”.
-- Degetului inelar al mâinii stângi pe rândul de bază stă pe tasta literă „s”. Prin urmare diagonalele acestei taste vizează în sus tasta literei „w”, încă un rând în sus tasta cifrei „2”, iar în jos tasta literei „x”.

-- Degetului mic al mâinii stângi pe rândul de bază stă pe tasta literă „a”. Prin urmare diagonalele acestei taste vizează în sus tasta literei „q”, încă un rând în sus tastele cifrei „1” şi semnului „`” (accent grav), iar în jos tasta literei „z”.

B. Degetele mâinii drepte:
-- Degetului mijlociu al mâinii drepte pe rândul de bază stă pe tasta literă „k”. Prin urmare diagonalele acestei taste vizează în sus tasta literei „i”, încă un rând în sus tasta cifrei „8”, iar în jos tasta semnului de punctuaţie „,” (virgulă).

-- Degetului iinelar al mâinii drepte pe rândul de bază stă pe tasta literă „l”. Prin urmare diagonalele acestei taste vizează în sus tasta literei „o”, încă un rând în sus tasta cifrei „9”, iar în jos tasta semnului de punctuaţie „.” (punct).

-- Degetului mic al mâinii drepte pe rândul de bază stă pe tasta semnului de punctuaţie „;” (punct şi virgulă), tot acestui deget revenindu-i şi ultima tastă de pe rândul de bază şi anume tasta semnului de punctuaţie „’” (apostrof). Prin urmare diagonalele acestor taste vizează în sus tastele literă „p”, semnele matematice „[“ (paranteză pătrată deschisă sau paranteză mare deschisă) şi “]” (paranteză pătrată închisă sau paranteză mare închisă), încă un rând în sus tasta cifrei „0” şi tastele semnelor „-„ (cratimă sau liniuţă de despărţire), „=” (egal) şi respectiv „\” (totul supra), iar în jos tasta semnului matematic „/” (linie de fracţie).

6. Degetelor mari de la ambele mâini le revin rolul de a apăsa tasta Space Bar (bară de spaţiu).

Notă: Această prezentare presupune că tastatura ce se va utiliza este tastatura limbii engleze.

 

eXTReMe Tracker